Jednorázová investice od 10.000,-Kč
pro nekvalifikované investory


Jednorázově můžete investovat do našeho projektu od 10.000,-Kč do 999.999,-Kč.
Jedná se o vhodný vstup pro nekvalifikované retailové investory.
Investice probíhá formou smlouvy o zápůjčce se zajištěním směnkou. • Výnos 5 až 30% p.a. od 10.000,-Kč do 200.000,-Kč
  Výnos 10 až 30% p.a. od 201.000,-Kč do 500.000,-Kč
  Výnos 12 až 30% p.a. od 501.000,-Kč do 999.999,-Kč
 • Garance minimálního výnosu
 • Měsíční výplaty výnosů na bankovní účet v Kč
 • Měsíční reporty o činnosti projektu
 • Investiční horizont 5 let
 • BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ
 • VIP poradenské nezávislé služby ZDARMA

Jak to funguje?

Po vyplnění formuláře níže Vás budeme kontaktovat a domluvíme postup konzultace a uzavření smlouvy (elektronicky/osobně).
FAQ - ČASTÉ OTÁZKY


1) Co ovlivňuje celkový roční výnos ?

Jednotlivě stupně výnosů jsou závislé podle výše a typu investice klienta.
Proč? Protože v případě větších objemů investic dokážeme přesněji naplánovat strategii pořizování nových aut skladem a plnění objednávek za daný finanční rámec.
Menší objem financí můžeme přidat k ostatním prostředkům a jakmile dosáhneme potřebné částky tak můžeme pořídit auto nebo vyřídit objednávku. Tato cesta je méně plánovatelná a v menším množství, proto je i méně výnosná.

Každý klient je pravidelně měsíčně informován skrze emailový newsletter o činnosti našeho projektu (nákupy nových aut k pronájmu, podařené obchody, nové spolupráce, vývoj ... ).


2) Může se stát, že klient nebude mít žádný výnos?

Ne, máte platnou smlouvu s garancí výnosu minimálního výnosu podle typu a výše investice.
Uvedená minimální a nepravděpodobná výše počítá s poměrně neúspěšným scénářem všech obchodů, i za těchto okolností jsme ale schopni vyplácet stanovené minimum, věříme, že můžete počítat s daleko větším výnosem.

3) Lze předčasně smlouvu ukončit?

Ano, smlouvu lze ukončit dohodou obou stran, nicméně je důležité počítat s tím, že na počátku obě strany souhlasí s časovým horizontem 5 let, je tedy možné, že domluvení data vrácení zápůjčky je vždy po vzájemné dohodě.

4) Platím vám nějaké vstupní a výstupní poplatky?

NE, neplatíte.Naším cílem je dodržení uvedených zisků a spokojenost klientů bez zbytečného rizika.